Στοιχεια Δημοσιοτητας

ΒΙΑΜΑΡ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βασικά Στοιχεία
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ
000292401000
Επωνυμία
ΒΙΑΜΑΡ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικοί Τίτλοι
ΑΦΜ
094050408
Ημ/νία Σύστασης
23/07/1975
Νομική Μορφή
ΑΕ
Κατάσταση
Ενεργή

Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός
ΑΘΗΝΩΝ
Δήμος
ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη
ΑΘΗΝΑ
Περιοχή
Οδός
ΑΓ ΑΝΝΗΣ 7 ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ
Αριθμός
111
Τ.Κ.
11855
Τ.Θ.

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - τηλ: AE: 2103382302 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6 - fax: 2103616464 - http://www.acci.gr/

Διοίκηση
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ - Μέλος Διοικ. Συμβουλίου από 16/05/2018 εως 15/05/2024
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πρόεδρος από 16/05/2018 εως 15/05/2024
ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αντιπρόεδρος από 16/05/2018 εως 15/05/2024
ΣΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Διευθύνων Σύμβουλος από 16/05/2018 εως 15/05/2024
Έγγραφα
Αρχεία Αποφάσεων Οργάνων
Ημ/νία απόφασης Οργάνου Τύπος Οργάνου Αριθμός Πρωτοκόλλου Ημερομηνία κατάθεσης Πρακτικά Περίληψη απόφασης Ανάρτηση Πρόσκλησης Ημ/νια Ανάρτησης Εφημερίδα Ανάρτησης Ημ/νια Εφημερίδας
2018-08-08 Διοικητικό Συμβούλιο 1245526 2018-08-09 Προβολή (ΑΕ) Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
2017-08-08 Διοικητικό Συμβούλιο 884715 2017-08-08 Προβολή (ΑΕ) Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
2016-09-04 Διοικητικό Συμβούλιο 583413 2016-09-05 Προβολή (ΑΕ) Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
2016-09-03 Διοικητικό Συμβούλιο 573890 2016-09-04 Προβολή (ΑΕ) Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Αρχεία Ανακοίνωσης
Ημ/νια Απόφασης Οργάνου Είδος Οργάνου Περίληψη Θέματος Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης Θέμα Απόφασης Ημ/νια Ανακοίνωσης Αρχείο Ανακοίνωσης Ημ/νια Ολοκλήρωσης Καταχώρισης
2019-02-26 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΔΣ για την μεταβολή ΔΣ, Ανασυγκρότηση ΔΣ ή/και αλλαγή Εκπροσώπησης 1685019 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 2019-02-27 Προβολή 2019-02-27
2018-12-17 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού 1604352 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2018-12-20 Προβολή 2018-12-20
2018-09-10 Γενική Συνέλευση (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1576208 Ανακοίνωση Καταχώρησης Πρακτικού ΓΣ για την έγκριση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 2018-11-26 Προβολή 2018-11-23
2018-09-10 Γενική Συνέλευση (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1576209 Ανακοίνωση εκλογής ελεγκτών 2018-11-26 Προβολή 2018-11-23
2018-09-10 Γενική Συνέλευση (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1576227 Ανακοίνωση Καταχώρησης Πρακτικού ΓΣ για την έγκριση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 2018-11-26 Προβολή 2018-11-23
2018-09-10 Γενική Συνέλευση (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1576228 Ανακοίνωση εκλογής ελεγκτών 2018-11-26 Προβολή 2018-11-23
2018-07-16 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρiσης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού 1454787 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2018-08-29 Προβολή 2018-08-29
2018-05-15 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης πρακτικού ΓΣ για την εκλογή ΔΣ και πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων 1421661 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2018-07-12 Προβολή 2018-07-11
2018-05-15 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης πρακτικού ΓΣ για την εκλογή ΔΣ και πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων 1421662 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2018-07-12 Προβολή 2018-07-11
2018-02-14 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση Καταχώρισης Λοιπών αποφάσεων ΓΣ που υπόκεινται σε δημοσιότητα 1353543 Χορήγηση εξουσίας στο ΔΣ για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2018-03-21 Προβολή 2018-03-19
2017-09-10 Γενική Συνέλευση (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1334065 Ανακοίνωση Καταχώρησης Πρακτικού ΓΣ για την έγκριση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 2018-02-22 Προβολή 2018-02-22
2017-09-10 Γενική Συνέλευση (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1334066 Ανακοίνωση εκλογής ελεγκτών 2018-02-22 Προβολή 2018-02-22
2017-09-10 Γενική Συνέλευση (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1334173 Ανακοίνωση Καταχώρησης Πρακτικού ΓΣ για την έγκριση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 2018-02-22 Προβολή 2018-02-22
2017-09-10 Γενική Συνέλευση (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1334174 Ανακοίνωση εκλογής ελεγκτών 2018-02-22 Προβολή 2018-02-22
2014-10-20 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού (Με κεφάλαιο ΑΝΩ των 3 εκ €) 1067879 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2017-06-14 Προβολή 2017-06-14
2016-11-18 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρiσης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού 1067893 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2017-06-14 Προβολή 2017-06-14
2015-04-30 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Καταχώριση οικονομικών καταστάσεων / συνοπτικών οικονομικών στοιχείων (Αφορά Ισολογισμούς χρήσεων 2014 ή παλαιότερες) 1062238 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2017-06-12 Προβολή 2017-06-12
2015-04-30 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Καταχώριση οικονομικών καταστάσεων / συνοπτικών οικονομικών στοιχείων (Αφορά Ισολογισμούς χρήσεων 2014 ή παλαιότερες) 1062246 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2017-06-12 Προβολή 2017-06-12
2015-06-30 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» με εκλογή ελεγκτών 1062262 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 2017-06-12 Προβολή 2017-06-12
2016-09-03 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 31/12/2015) 1062272 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2017-06-12 Προβολή 2017-06-12
2016-09-25 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» με εκλογή ελεγκτών 1062281 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 2017-06-12 Προβολή 2017-06-12
2016-10-14 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης αλλαγής σύνθεσης ΔΣ(παραίτηση, αντικατάσταση μέλους) ή/και ανασυγκρότησης αυτού 1062299 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 2017-06-12 Προβολή 2017-06-12
2015-10-21 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης αλλαγής σύνθεσης ΔΣ(παραίτηση, αντικατάσταση μέλους) ή/και ανασυγκρότησης αυτού 600480 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 2016-04-08 Προβολή 2015-12-18
2014-04-30 Διοικητικό Συμβούλιο ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 508711 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2016-01-31 Προβολή 2014-11-14
2014-04-30 Διοικητικό Συμβούλιο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 508701 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2016-01-15 Προβολή 2016-01-15
2014-06-30 Γενική Συνέλευση ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤ.2013 & ΕΛΕΓΚΤΕΣ 515273 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 2016-01-12 Προβολή 2016-01-12
2013-06-30 Γενική Συνέλευση ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤ.2012 & ΕΛΕΓΚΤΕΣ 316790 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 2016-01-10 Προβολή 2016-01-10
2013-06-07 Διοικητικό Συμβούλιο Ενοποιημένος Ισολογισμός χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012 225681 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2014-07-18 Προβολή 2013-09-30