Στοιχεια Δημοσιοτητας

Ν.ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βασικά Στοιχεία
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ
014055010000
Επωνυμία
Ν.ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικοί Τίτλοι
N.R.G. SYSTEM Ι.Κ.Ε.
ΑΦΜ
999729944
Ημ/νία Σύστασης
30/04/2004
Νομική Μορφή
ΙΚΕ
Κατάσταση
Ενεργή

Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός
ΡΟΔΟΠΗΣ
Δήμος
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / ΡΟΔΟΠΗΣ
Πόλη
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Περιοχή
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Οδός
ΜΕΡ ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμός
36
Τ.Κ.
69132
Τ.Θ.

Ιστοσελίδα Εμπορικής Δημοσιότητας
www.nrgsystem.gr

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ - τηλ: 2531022831 - fax: 2531026714 - http://www.rodopicci.gr

Διοίκηση
ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕ - Διαχειριστής από 30/04/2004
ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕ - Μέλος & Διαχειριστής από 30/04/2004
ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ ΚΑΤΙΝ ΧΑΡ - Μέλος & Διαχειριστής από 30/04/2004
Έγγραφα
Αρχεία Ανακοίνωσης
Ημ/νια Απόφασης Οργάνου Είδος Οργάνου Περίληψη Θέματος Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης Θέμα Απόφασης Ημ/νια Ανακοίνωσης Αρχείο Ανακοίνωσης Ημ/νια Ολοκλήρωσης Καταχώρισης
2018-09-10 Γενική Συνέλευση Εταίρων (ΙΚΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1502416 Ανακοίνωση Καταχώρησης Πρακτικού ΓΣ για την έγκριση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 2018-10-03 Προβολή 2018-10-03
2018-07-13 Διαχειριστής (ΙΚΕ) Γενική Αίτηση 1495533 Ανακοίνωση πιστοποίησης καταβολής μετοχικού κεφαλαίου 2018-09-27 Προβολή 2018-09-27
2018-06-22 Εταιρεία (ΙΚΕ) Αίτηση καταχώρiσης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού 1417239 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2018-07-05 Προβολή 2018-07-05
2017-09-10 Γενική Συνέλευση Εταίρων (ΙΚΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1204663 Ανακοίνωση Καταχώρησης Πρακτικού ΓΣ για την έγκριση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 2017-10-03 Προβολή 2017-10-03
2017-09-10 Εταιρεία (ΙΚΕ) Αίτηση καταχώρiσης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού 1204742 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2017-10-03 Προβολή 2017-10-03
2017-02-01 Εταιρεία (ΙΚΕ) Γενική Αίτηση 941295 Καταχώρηση Ιστοσελίδας 2017-03-16 Προβολή 2017-03-03
2017-01-30 Εταιρεία (OE) Γενική Αίτηση 902765 Ανακοίνωση Καταχώρισης Οριστικής Μετατροπή Εταιρείας σε ΙΚΕ (Καταχ. Υ.Δ. ότι δεν προβλήθηκαν από Δανειστές αντιρρήσεις για τη Μετατροπή) 2017-01-31 Προβολή 2017-01-30
2016-12-22 Εταιρεία (OE) Αίτηση καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού 872430 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2016-12-30 Προβολή 2016-12-28
2016-11-25 Εταιρεία (OE) Αίτηση καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού 864223 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2016-12-21 Προβολή 2016-12-21
Εταιρεία (OE) Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης 765526 Καταχώριση αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης 2016-09-21 Προβολή 2016-09-21
Εταιρεία Αίτηση καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης (ΟΕ) 529878 Καταχώριση αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης 2016-01-29 Προβολή 2016-01-12