Στοιχεια Δημοσιοτητας

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία

Βασικά Στοιχεία
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ
131260660000
Επωνυμία
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία
Διακριτικοί Τίτλοι
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ Π.Α.Ε
ΑΦΜ
997364193
Ημ/νία Σύστασης
18/07/2014
Νομική Μορφή
ΑΕ
Κατάσταση
Ενεργή

Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη
ΜΑΡΟΥΣΙ
Περιοχή
Οδός
ΠΑΤΜΟΥ & ΟΛΥΜΠΟΥ
Αριθμός
Τ.Κ.
15123
Τ.Θ.

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή) - τηλ: 2131514000 - fax: 2103838981

Διοίκηση
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑ ΙΟΡ - Β Αντιπρόεδρος από 13/02/2018 εως 30/11/2020
ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΜΗΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος από 13/02/2018 εως 30/11/2020
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ - Μέλος Διοικ. Συμβουλίου από 13/02/2018 εως 30/11/2020
ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓ ΓΕΩ - Μέλος Διοικ. Συμβουλίου από 13/02/2018 εως 30/11/2020
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΕΛΕ - Πρόεδρος από 13/02/2018 εως 30/11/2020
Έγγραφα
Αρχεία Ανακοίνωσης
Ημ/νια Απόφασης Οργάνου Είδος Οργάνου Περίληψη Θέματος Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης Θέμα Απόφασης Ημ/νια Ανακοίνωσης Αρχείο Ανακοίνωσης Ημ/νια Ολοκλήρωσης Καταχώρισης
2018-02-23 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρiσης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού 1372778 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2018-04-24 Προβολή 2018-04-24
2018-03-20 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Καταχώρηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (Ολική ή Μερική ή Μη Καταβολή) 1372790 Καταχώρηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την ΟΛΙΚΗ πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 2018-04-24 Προβολή 2018-04-24
2017-12-29 Γενική Συνέλευση (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1348092 Ανακοίνωση Καταχώρησης Πρακτικού ΓΣ για την έγκριση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 2018-03-14 Προβολή 2018-03-14
2017-12-29 Γενική Συνέλευση (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1348093 Ανακοίνωση εκλογής ελεγκτών 2018-03-14 Προβολή 2018-03-14
2018-02-13 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης αλλαγής σύνθεσης ΔΣ(παραίτηση, αντικατάσταση μέλους) ή/και ανασυγκρότησης αυτού 1344178 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 2018-03-08 Προβολή 2018-03-08
2016-07-15 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Καταχώρηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (Ολική ή Μερική ή Μη Καταβολή) 1122363 Καταχώρηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την ΟΛΙΚΗ πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 2017-07-21 Προβολή 2017-07-21
2017-02-24 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Καταχώρηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (Ολική ή Μερική ή Μη Καταβολή) 1122374 Καταχώρηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την ΟΛΙΚΗ πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 2017-07-21 Προβολή 2017-07-21
2017-06-29 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρiσης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού 1122440 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2017-07-21 Προβολή 2017-07-21
2017-07-17 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Καταχώρηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (Ολική ή Μερική ή Μη Καταβολή) 1122465 Καταχώρηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την ΟΛΙΚΗ πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 2017-07-21 Προβολή 2017-07-21
2016-12-31 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» με εκλογή ελεγκτών 967176 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 2017-04-10 Προβολή 2017-04-10
2017-02-09 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης αλλαγής σύνθεσης ΔΣ(παραίτηση, αντικατάσταση μέλους) ή/και ανασυγκρότησης αυτού 947871 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 2017-03-14 Προβολή 2017-03-14
2017-02-09 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρiσης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού 947286 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2017-03-13 Προβολή 2017-03-13
2016-06-30 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρiσης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού 892328 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2017-01-18 Προβολή 2017-01-18
2016-12-01 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης πρακτικού ΓΣ για την εκλογή ΔΣ και πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων 892348 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2017-01-18 Προβολή 2017-01-18
2016-12-01 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης πρακτικού ΓΣ για την εκλογή ΔΣ και πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων 892349 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2017-01-18 Προβολή 2017-01-18
2016-10-10 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 31/12/2015 και επόμενες) 883461 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2017-01-05 Προβολή 2017-01-05
2016-10-29 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης αλλαγής σύνθεσης ΔΣ(παραίτηση, αντικατάσταση μέλους) ή/και ανασυγκρότησης αυτού 826161 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 2016-11-15 Προβολή 2016-11-15
2016-03-09 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ Μ.Κ 609778 Καταχώρηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (Ολική ή Μερική) 2016-04-20 Προβολή 2016-04-20
2016-02-22 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρiσης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού 608674 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2016-04-19 Προβολή 2016-04-19
2016-03-16 Διοικητικό Συμβούλιο ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 600351 Αλλαγή δ/νσης γραφείων 2016-04-08 Προβολή 2016-04-08
2015-12-31 Γενική Συνέλευση Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» με εκλογή ελεγκτών 550318 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 2016-02-03 Προβολή 2016-02-03
2015-12-10 Γενική Συνέλευση Αίτηση καταχώρiσης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού 543402 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2016-01-26 Προβολή 2016-01-26
2015-12-09 Διοικητικό Συμβούλιο [ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ] Καταχώριση οικονομικών καταστάσεων / συνοπτικών οικονομικών στοιχείων (ατομικών ή/και ενοποιημένων) 486283 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2015-12-21 Προβολή 2015-12-21
2015-07-15 Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 392412 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 2015-07-31 Προβολή 2015-07-31
2015-03-02 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 362779 Ανακοίνωση πιστοποίησης καταβολής μετοχικού κεφαλαίου 2015-05-20 Προβολή 2015-05-20
2015-02-25 Γενική Συνέλευση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΡΘΡΟ 7). 362351 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2015-05-19 Προβολή 2015-05-19
2014-11-05 Γενική Συνέλευση ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ 335612 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2015-03-02 Προβολή 2015-03-02
2014-11-05 Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 335618 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2015-03-02 Προβολή 2015-03-02
2014-07-18 Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 296585 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 2015-01-23 Προβολή 2015-01-23
2014-07-31 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 296595 Ανακοίνωση πιστοποίησης καταβολής μετοχικού κεφαλαίου 2015-01-23 Προβολή 2015-01-23
2014-06-20 Εταιρεία Σύσταση ΠΑΕ 224202 Ανακοίνωση σύστασης 2014-07-18 Προβολή 2014-07-18
2015-12-29 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 546055 Ανακοίνωση πιστοποίησης καταβολής μετοχικού κεφαλαίου Προβολή 2016-01-28