Στοιχεια Δημοσιοτητας

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΞΑΝΘΗ" ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ο. "ΞΑΝΘΗ" Π.Α.Ε.)

Βασικά Στοιχεία
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ
012515746000
Επωνυμία
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΞΑΝΘΗ" ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ο. "ΞΑΝΘΗ" Π.Α.Ε.)
Διακριτικοί Τίτλοι
"XANTHI F.C."
ΑΦΜ
094194361
Ημ/νία Σύστασης
01/12/1989
Νομική Μορφή
ΑΕ
Κατάσταση
Ενεργή

Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός
ΞΑΝΘΗΣ
Δήμος
ΞΑΝΘΗΣ / ΞΑΝΘΗΣ
Πόλη
ΞΑΝΘΗ
Περιοχή
Οδός
ΚΙΜΜΕΡΙΑ
Αριθμός
0
Τ.Κ.
67100
Τ.Θ.

Ιστοσελίδα Εμπορικής Δημοσιότητας
www.xanthifc.gr

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Δ/νση Εταιρειών (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή) - τηλ: 210-3893525 - fax: 210-3838981

Διοίκηση
ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιπρόεδρος από 12/05/2018 εως 11/05/2020
ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Μέλος Διοικ. Συμβουλίου από 12/05/2018 εως 11/05/2020
ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΩΝΟΣ - Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ από 12/05/2018 εως 11/05/2020
ΔΑΜΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ - Μέλος Διοικ. Συμβουλίου από 12/05/2018 εως 11/05/2020
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ - Μέλος Διοικ. Συμβουλίου από 12/05/2018 εως 11/05/2020
Έγγραφα
Αρχεία Αποφάσεων Οργάνων
Ημ/νία απόφασης Οργάνου Τύπος Οργάνου Αριθμός Πρωτοκόλλου Ημερομηνία κατάθεσης Πρακτικά Περίληψη απόφασης Ανάρτηση Πρόσκλησης Ημ/νια Ανάρτησης Εφημερίδα Ανάρτησης Ημ/νια Εφημερίδας
2018-12-17 Διοικητικό Συμβούλιο 1480308 2018-12-20 Προβολή (ΑΕ) Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
2018-05-15 Διοικητικό Συμβούλιο 1179799 2018-05-16 Προβολή (ΑΕ) Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
2018-04-19 Διοικητικό Συμβούλιο 1170070 2018-04-20 Προβολή (ΑΕ) Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
2018-01-02 Διοικητικό Συμβούλιο 1126520 2018-01-10 Προβολή (ΑΕ) Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Ιστοσελίδα 10/01/2018
2017-12-05 Διοικητικό Συμβούλιο 1104913 2017-12-06 Προβολή (ΑΕ) Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Ιστοσελίδα 05/12/2017
2016-12-01 Διοικητικό Συμβούλιο 722734 2016-12-09 Προβολή (ΑΕ) Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
2016-04-25 Διοικητικό Συμβούλιο 422585 2016-04-26 Προβολή (ΑΕ) Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Ιστοσελίδα 25/04/2016
2016-02-10 Διοικητικό Συμβούλιο 385168 2016-02-11 Προβολή Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Ιστοσελίδα 10/02/2016
2015-11-11 Διοικητικό Συμβούλιο 286658 2015-12-04 Προβολή Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Ιστοσελίδα 04/12/2015
Αρχεία Ανακοίνωσης
Ημ/νια Απόφασης Οργάνου Είδος Οργάνου Περίληψη Θέματος Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης Θέμα Απόφασης Ημ/νια Ανακοίνωσης Αρχείο Ανακοίνωσης Ημ/νια Ολοκλήρωσης Καταχώρισης
2019-01-14 Γενική Συνέλευση (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1692234 Ανακοίνωση Καταχώρησης Πρακτικού ΓΣ για την έγκριση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 2019-03-08 Προβολή 2019-03-08
2019-01-14 Γενική Συνέλευση (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1692235 Ανακοίνωση εκλογής ελεγκτών 2019-03-08 Προβολή 2019-03-08
2018-07-30 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Καταχώρηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (Ολική ή Μερική ή Μη Καταβολή) 1455611 Καταχώρηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την ΟΛΙΚΗ πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 2018-08-30 Προβολή 2018-08-30
2018-06-07 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρiσης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού 1413690 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2018-06-29 Προβολή 2018-06-29
2018-06-07 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση Καταχώρισης Λοιπών αποφάσεων ΓΣ που υπόκεινται σε δημοσιότητα 1413738 Κατάργηση ή Περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης 2018-06-29 Προβολή 2018-06-29
2018-05-31 Εταιρεία ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ. 1400779 Λοιπές ανακοινώσεις 2018-06-11 Προβολή 2018-06-11
2018-05-11 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης πρακτικού ΓΣ για την εκλογή ΔΣ και πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων 1399946 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2018-06-08 Προβολή 2018-06-08
2018-05-11 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης πρακτικού ΓΣ για την εκλογή ΔΣ και πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων 1399947 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2018-06-08 Προβολή 2018-06-08
2018-05-18 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Καταχώρηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (Ολική ή Μερική ή Μη Καταβολή) 1398079 Καταχώρηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την ΟΛΙΚΗ πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 2018-06-06 Προβολή 2018-06-06
2018-02-02 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1350131 Λοιπές ανακοινώσεις 2018-03-16 Προβολή 2018-03-16
2018-01-31 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρiσης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού 1345227 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2018-03-09 Προβολή 2018-03-09
2017-12-28 Γενική Συνέλευση (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1321892 Ανακοίνωση Καταχώρησης Πρακτικού ΓΣ για την έγκριση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 2018-02-02 Προβολή 2018-02-02
2017-12-28 Γενική Συνέλευση (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META) 1321893 Ανακοίνωση εκλογής ελεγκτών 2018-02-02 Προβολή 2018-02-02
2017-08-09 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης αλλαγής σύνθεσης ΔΣ(παραίτηση, αντικατάσταση μέλους) ή/και ανασυγκρότησης αυτού 1142830 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 2017-08-22 Προβολή 2017-08-22
2017-06-06 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης αλλαγής σύνθεσης ΔΣ(παραίτηση, αντικατάσταση μέλους) ή/και ανασυγκρότησης αυτού 1099056 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 2017-06-27 Προβολή 2017-06-27
2016-12-30 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» με εκλογή ελεγκτών 908675 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 2017-02-06 Προβολή 2017-02-06
2016-12-01 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 31/12/2015 και επόμενες) 855222 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2016-12-14 Προβολή 2016-12-14
2016-05-18 Γενική Συνέλευση ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ) 764351 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2016-09-20 Προβολή 2016-09-20
2016-05-19 Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. _ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 678456 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2016-06-17 Προβολή 2016-06-17
2016-05-18 Γενική Συνέλευση ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ) 678394 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2016-06-17 Προβολή 2016-06-17
2016-03-05 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρiσης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού 608583 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2016-04-19 Προβολή 2016-04-19
2015-12-28 Γενική Συνέλευση Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» με εκλογή ελεγκτών 547400 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 2016-01-29 Προβολή 2016-01-29
2015-12-03 Διοικητικό Συμβούλιο Αίτηση καταχώρισης αλλαγής σύνθεσης ΔΣ(παραίτηση, αντικατάσταση μέλους) ή/και ανασυγκρότησης αυτού 480398 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 2015-12-11 Προβολή 2015-12-11
2015-11-11 Διοικητικό Συμβούλιο [ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ] Καταχώριση οικονομικών καταστάσεων / συνοπτικών οικονομικών στοιχείων (ατομικών ή/και ενοποιημένων) 476840 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2015-12-08 Προβολή 2015-12-08
2015-11-03 Διοικητικό Συμβούλιο Αίτηση καταχώρισης αλλαγής σύνθεσης ΔΣ(παραίτηση, αντικατάσταση μέλους) ή/και ανασυγκρότησης αυτού 461890 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 2015-11-17 Προβολή 2015-11-17
2015-10-16 Διοικητικό Συμβούλιο Αίτηση καταχώρισης αλλαγής σύνθεσης ΔΣ(παραίτηση, αντικατάσταση μέλους) ή/και ανασυγκρότησης αυτού 448952 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 2015-10-30 Προβολή 2015-10-30
2014-12-27 Γενική Συνέλευση 1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30/06/2014 2. ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 333503 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 2015-02-24 Προβολή 2015-02-24
2014-10-31 Διοικητικό Συμβούλιο ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/06/2014 294947 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2015-01-20 Προβολή 2015-01-20
2014-07-18 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 231281 Μεταβολή ΔΣ (Ανασυγκρότηση ή/και αλλαγή σύνθεσης ή/και αλλαγή εκπροσώπησης) 2014-07-30 Προβολή 2014-07-30
2014-05-30 Γενική Συνέλευση ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. 212874 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2014-06-24 Προβολή 2014-06-24
2014-05-31 Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ._ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 212884 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2014-06-24 Προβολή 2014-06-24
2013-12-27 Γενική Συνέλευση 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30/06/2013 2. ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 174892 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 2014-03-31 Προβολή 2014-03-31
2013-11-12 Διοικητικό Συμβούλιο ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30-06-2013 161968 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων 2014-02-25 Προβολή 2014-02-25
2012-12-27 Γενική Συνέλευση 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30/06/12, 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30/06/13 36241 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 2013-02-27 Προβολή 2013-02-27
2012-10-31 Διοικητικό Συμβούλιο ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30-06-2012 23403 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2012-12-13 Προβολή 2012-12-13