Στοιχεια Δημοσιοτητας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία

Βασικά Στοιχεία
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ
044415507000
Επωνυμία
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία
Διακριτικοί Τίτλοι
ΑΦΜ
094509990
Ημ/νία Σύστασης
07/01/1998
Νομική Μορφή
ΑΕ
Κατάσταση
Ενεργή

Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός
ΠΕΙΡΑΙΑ
Δήμος
ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Περιοχή
Οδός
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
Αριθμός
1
Τ.Κ.
18547
Τ.Θ.

Ιστοσελίδα Εμπορικής Δημοσιότητας
www.olympiacosbc.gr

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή) - τηλ: 2131514000 - fax: 2103838981

Διοίκηση
ΣΚΥΝΔΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αντιπρόεδρος από 10/08/2016 εως 31/12/2020
ΠΡΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Μέλος Διοικ. Συμβουλίου από 10/08/2016 εως 31/12/2020
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Μέλος Διοικ. Συμβουλίου από 10/08/2016 εως 31/12/2020
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πρόεδρος από 10/08/2016 εως 31/12/2020
Έγγραφα
Αρχεία Αποφάσεων Οργάνων
Ημ/νία απόφασης Οργάνου Τύπος Οργάνου Αριθμός Πρωτοκόλλου Ημερομηνία κατάθεσης Πρακτικά Περίληψη απόφασης Ανάρτηση Πρόσκλησης Ημ/νια Ανάρτησης Εφημερίδα Ανάρτησης Ημ/νια Εφημερίδας
2016-12-09 Διοικητικό Συμβούλιο 723184 2016-12-09 Προβολή (ΑΕ) Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Αρχεία Ανακοίνωσης
Ημ/νια Απόφασης Οργάνου Είδος Οργάνου Περίληψη Θέματος Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης Θέμα Απόφασης Ημ/νια Ανακοίνωσης Αρχείο Ανακοίνωσης Ημ/νια Ολοκλήρωσης Καταχώρισης
2017-06-30 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρiσης απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού 1237183 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2017-10-31 Προβολή 2017-10-31
2016-12-06 Διοικητικό Συμβούλιο (ΑΕ) Αίτηση καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 31/12/2015) 1121442 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2017-07-20 Προβολή 2017-07-20
2016-11-25 Διοικητικό Συμβούλιο Πιστοποίηση καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 857519 Καταχώρηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (Ολική ή Μερική) 2016-12-15 Προβολή 2016-12-15
2016-08-10 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης πρακτικού ΓΣ για την εκλογή ΔΣ και πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων 855063 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2016-12-14 Προβολή 2016-12-14
2016-08-10 Γενική Συνέλευση (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης πρακτικού ΓΣ για την εκλογή ΔΣ και πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων 855064 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2016-12-14 Προβολή 2016-12-14
2016-06-30 Γενική Συνέλευση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΡΘΡΟ 6) 775820 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2016-09-28 Προβολή 2016-09-28
2015-12-31 Γενική Συνέλευση Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» με εκλογή ελεγκτών 546064 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2016-01-28 Προβολή 2016-01-28
2015-12-31 Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 546106 Εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα 2016-01-28 Προβολή 2016-01-28
2015-12-31 Γενική Συνέλευση Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» με εκλογή ελεγκτών 535699 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 2016-01-18 Προβολή 2016-01-18
2015-12-09 Διοικητικό Συμβούλιο [ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ] Καταχώριση οικονομικών καταστάσεων / συνοπτικών οικονομικών στοιχείων (ατομικών ή/και ενοποιημένων) 483476 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2015-12-17 Προβολή 2015-12-17
2014-12-31 Γενική Συνέλευση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30/06/2014. - ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 470071 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 2015-11-27 Προβολή 2015-11-27
2015-10-30 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 464956 Ανακοίνωση πιστοποίησης καταβολής μετοχικού κεφαλαίου 2015-11-20 Προβολή 2015-11-20
2015-06-30 Γενική Συνέλευση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΡΘΡΟ 6) 412667 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2015-09-15 Προβολή 2015-09-15
2014-11-29 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 294807 Ανακοίνωση πιστοποίησης καταβολής μετοχικού κεφαλαίου 2015-01-20 Προβολή 2015-01-20
2014-06-30 Γενική Συνέλευση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΡΘΡΟ 6) 294038 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2015-01-16 Προβολή 2015-01-16
2014-12-09 Διοικητικό Συμβούλιο ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/06/2014 284879 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2014-12-18 Προβολή 2014-12-18
2013-12-31 Γενική Συνέλευση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30/06/2013. - ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 265586 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 2014-10-29 Προβολή 2014-10-29
2013-12-10 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΡΘΡΟ 6.) 259085 Ανακοίνωση προσαρμογής κεφαλαίου 2014-10-10 Προβολή 2014-10-10
2013-12-06 Διοικητικό Συμβούλιο ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/06/2013. 153123 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2014-01-31 Προβολή 2014-01-31
2013-06-30 Γενική Συνέλευση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΡΘΡΟ 6) 117377 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2013-11-08 Προβολή 2013-11-08
2012-12-06 Διοικητικό Συμβούλιο ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2012 108123 Ανακοίνωση δημοσίευσης ισολογισμού (με επισυναπτόμενο ισολογισμό) 2013-10-15 Προβολή 2013-10-15
2013-12-31 Γενική Συνέλευση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 108174 Ανακοίνωση έγκρισης οικονομικών καταστάσεων & εκλογής ελεγκτών 2013-10-15 Προβολή 2013-10-15
2012-09-25 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΚ (ΓΣ 29-6-12) 35865 Ανακοίνωση πιστοποίησης καταβολής μετοχικού κεφαλαίου 2013-02-25 Προβολή 2013-02-25
2012-06-29 Γενική Συνέλευση ΕΓΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΜΚ) /ΦΕΚ 1375/2013 35430 Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού 2013-02-22 Προβολή 2013-02-22
2012-06-01 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 31754 Ανακοίνωση πιστοποίησης καταβολής μετοχικού κεφαλαίου 2013-01-31 Προβολή 2013-01-31
2012-06-01 Διοικητικό Συμβούλιο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 31756 Ανακοίνωση προσαρμογής κεφαλαίου 2013-01-31 Προβολή 2013-01-31